Przejdź do treści

Odpowiednie parametry drzwi

Często dostajemy od was zapytania jakie parametry powinny mieć dobre drzwi. Oto garść informacji, która może się okazać użyteczna. Jednym z podstawowych parametrów określających właściwości użytkowe drzwi są ich wymiary.

Nie ma w tym zakresie pełnej swobody, żeby drzwi mogły zostać wykorzystane w budownictwie muszą mieć wymiary określone w przepisach techniczno – budowlanych. Nie będziemy was tu zanudzać dokumentami typu rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wiedzcie tylko, że takie istnieje, z cała masą interpretacji przepisów dotyczących wymiarowania drzwi. Potrzebujecie tylko wiedzieć jakiej szerokości drzwi będą w waszym domu, nic więcej – tu wystarczy umiejętność mierzenia albo zlecenie pomiaru wyspecjalizowanej firmie.

Drugim ważnym parametrem, który ma wpływ i na dźwiękochłonność i na przenikalność ciepła jest grubość skrzydła drzwiowego. Na parametry techniczno-użytkowe drzwi zewnętrznych, w tym szczególnie na ich izolacyjność cieplną, istotny wpływ mają wodoszczelność oraz przepuszczalność (infiltracja) powietrza i tu musicie pamiętać, że dobre drzwi to nie tylko odpowiednio dobrane skrzydło drzwiowe, ale też odpowiednia ościeżnica, uszczelki i próg. Właściwie dobrana uszczelka ościeżnicowa, wykonana z elastycznego materiału charakteryzującego się stosowną twardością, z odpowiednio wyprofilowaną wargą, skutecznie ogranicza dostawanie się powietrza a co za tym idzie zimna do wnętrza domu.

Pamiętajcie zatem: grubość drzwi, rodzaj ościeżnicy, uszczelki i ciepły próg – to są parametry, które potrzebujecie sprawdzić kupując drzwi.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń do nas po poradę lub jak Ci wygodniej wypełnij formularz kontaktowy.